زمین

بشر هم اکنون در مرحله پیگردی ماه و کرات دیگر بر آمده ، ولی او هنوز به درستی نمیداند که زمین از چه چیزهایی درست شده است 
شاید بتوان در این باره گفت که : زمین ، گوی یا کره بزرگی است که بیشتر آن از سنگ درست شده
در اندرون زمین سنگهای گداخته است ، ولی در بخش بیرونی آن سنگهای سختی وجود دارد . کمتر از یک سوم زمین خشکی بوده ، ولی بیش از دو سوم آن را آب فرا گرفته است
حال بیاییم و اندکی بیشتر دراین باره توضیح دهیم.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : علی آزاده
برچسب ها : زمین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : زمین از چه موادی ساخته شده ؟